Friday, June 15, 2012

Si Dodong Namarayeg Ug Donut

Si dodong namarayeg ug donut
Gihatud ni tatay sa terminal,
Nangadlawon nga  maabtan ang “first trip”
Kay mag test kuno.

“Hala pilia nga dili gutman sapagtungha”
“Duha ka donut’ tay, tagsa ta”
“Hutda nang tanan, dong”
“Mikoot si tatay sa katapusang kuwarta
Gisuklian sa iyang paniudto.

gil.tabucanon@mq.edu.au
Sydney 15 June 2012

No comments:

Post a Comment